Social Media

Serendipiteetti

 

Serendipiteetti - sattumahdollisuus

 Lokakuun viimeisella viikolla kalligrafihaasteen sana on serendipiteetti - sattumahdollisuus - An aptitude for making desirable discoveries by accident 

 Kyllä se @tessitekstaa on aivan mahdoton keksimään näitä sanoja :)

 Serendipisyys eli serendipiteetti tarkoittaa kykyä tehdä sattuman ohjaamia, odottamattomia löytöjä, yleensä sellaisesta aihepiiristä, josta löydön tekijällä on laaja tietämys.[1] Alun perin on pyritty erilaisiin tavoitteisiin kuin mihin lopulta on päädytty. Serendipisyyttä käsittelee muun muassa teos ”The Travels and Adventures of Serendipity: A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science”[2]. Toinen teoksen kirjoittajista, Robert K. Merton, on todennut serendipisyyden tarkoittavan sitä, että yllättävien asioiden havaitsemisesta osataan tehdä oikeita johtopäätöksiä. Tätä määritelmää on käytetty erityisesti tieteellisen tutkimuksen saralla. -Wikipedia

 Vuoden teemat:

#tankatammikuu

#haikuhelmikuu

#mottomaaliskuu

#huhtikuunhaaste

#palindromihaaste

#kesäkirjoitusta

#kalligrafiasyksy 

 

Lähetä kommentti

Kerro mitä ajatuksia postaus herätti?
Kaikki palaute kiinnostaa!

Instagram

Theme by STS